Opis

Program koji se u ustanovi realizuje prati Osnove programa predškolskog vaspitanja i obrazovanja „Godine uzleta“.

U radu sa decom zastupamo integrisan pristup u kojem planiranje može biti tematsko ili projektno.Odrasli zajedno sa decom započinje bavljenje određenom temom na osnovu pitanja koje se kod dece javilo, njihovih interesovanja, iskustva, nerešenog problema i slično.

Planiranje se kontinuirano nadograđuje, ono nije unapred ispisan redosled aktivnosti već zavisi od pravca u kojem se kreće istraživanje vaspitača sa decom.

Za razliku od tradicionalnog pristupa u kome centralnu ulogu u planiranju i realizaciji aktivnosti ima vaspitač, projektno učenje zasnovano je na uvažavanju interesovanja i potreba dece, te njihovog aktivnog učešća u svim etapama vaspitno-obrazovnog rada (planiranje, priprema, realizacija i evaluacija).

Dete uči i razvija se kroz sopstveno činjenje, odnosno kroz igru, situacije planiranog učenja i životno-praktične situacije.

Aktivno učešće dece
Integrisan pristup
Razvoj kroz igru
1BD1D74C-38E8-4ED4-9DDF-65F7C22C0BA8
2C0DF307-FCD4-43C4-8449-4957C7BB0F17
bb8b077b-0491-4d2e-940f-ea1aa4b8fa91
IMG-1321
9E8B5650-251B-41EE-A7A9-BEB7DD010676
Imate pitanja i želite da nas kontaktirate?
Pozovite nas ili posetite nas.
+381 65 32 81 010
+381 65 65 72 162

decijicentar@mlekce.rs

Balkanska 2, Beograd

Informacije

Galerija

RADNO VREME VRTIĆA

Ponedeljak – Petak:
07:00 H – 18:00 H

Vikendom – vrtić ne radi

© 2023 – Vrtić Mlekce. Sva prava zadržana.

hrCroatian